คอร์ด E

การจับคอร์ด E

E_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด E เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Em

Em_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Em เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Em7

Em7_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Em7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วนางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 2 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 5 เฟร็ตที่ 2

cr. Simple Guitar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s