คอร์ด D

การจับคอร์ด D

D_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด D เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วกลางกดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วนางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด D7

D7_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด D7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วนางกดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วชี้กดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 1 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Dm

Dm_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Dm เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วนางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Dm7

Dm7_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Dm7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วชี้กดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 1 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 2

การจับคอร์ด Dmaj7

Dmaj7_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Dmaj7 เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วชี้กดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 1 และนิ้วชี้กดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 1

cr. Simple Guitar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s