คอร์ด B

การจับคอร์ด B

B._resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด B เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วก้อยกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 4 และนิ้วนางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 4 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 4

การจับคอร์ด Bb

Bb._resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Bb เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 1 ต่อด้วยนิ้วก้อยกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วนางกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วกลางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 3

การจับคอร์ด Bm

Bm_resize_resize_resize_resize

วิธีจับคอร์ด Bm เริ่มต้นด้วยการใช้นิ้วชี้กดลงบนสาย 1 เฟร็ตที่ 2 ต่อด้วยนิ้วกลางกดลงบนสาย 2 เฟร็ตที่ 3 และนิ้วก้อยกดลงบนสาย 3 เฟร็ตที่ 4 และนิ้วนางกดลงบนสาย 4 เฟร็ตที่ 4

cr. Simple Guitar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s