ผู้พัฒนา

ผู้จัดทำ

com

ชื่อ-สกุล : นาย ธนกร   ชัยศรี  (ซ้าย)

นาย โสภณ   แสงฉาย  (กลาง)

นาย ศุภชัย    เลิศนภากาศ  (ขวา)

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สถานศึกษา : โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s