ครูผู้สอน

ครูผู้สอน (Instructor)

ka_supatrapho

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา   โพธิ์สวัสดิ์

วันเกิด : 18  พฤศจิกายน  2516

ตำแหน่ง :  ครู คศ.3  โรงเรียน : กระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ”

จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ติดต่อได้ที่ :

Email :  supatra_wsk@hotmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s