การฝึกนิ้วแบบ Symmetrical

การฝึกนิ้วแบบ Symmetrical

       คำว่า symmetrical นั้นตามตามความหมายจะหมายถึง ความสมมาตร ความเท่ากัน หรือความมีสัดส่วนที่รับกัน เหมือนแขนงหนึ่งของวิชาเลขที่เราเคยเรียนนั่นแหละ แต่ในความหมายทางดนตรี หรือทางกีตาร์นั้น จะหมายความว่า การที่ใช้ฟอร์มหรือรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน หรือเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งในลักษณะของตัวโน๊ตที่เรียงต่อเนื่องกัน หรือทิศทางการวางนิ้วหรือเดินนิ้ว ซึ่งส่วนมากจะใช้เพื่อเป็นการฝึกนิ้วในการโซโลเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลย

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s