การเกากีตาร์

การเกาหรือกระจายคอร์ด (arpeggio)

            การเกากีตาร์หรือที่เรียกว่า picking เป็นอีกสไตล์ในการเล่นกีตาร์ที่มีสเน่ห์มาก แต่ก่อนที่คุณจะฝึกที่จุดนี้คุณควรจะต้องฝึกการตีคอร์ดให้ชำนาญ ทั้งการเปลี่ยนคอร์ดจังหวะการดีดที่สัมพันธ์กัน

p5-2.jpe (67995 bytes)

            ในขั้นแรกผมจะพูดถึงการวางนิ้วก่อนนะครับเพราะว่าสายกีตาร์มี 6 สายแต่เรามี 5 นิ้วดังนั้นเราจึงต้องรู้หน้าที่ของแต่ละนิ้วก่อนดังนี้คือ

            – นิ้วโป้ง ซึ่งถนัดในการดีดสายลง จะควบคุมสายเบส (bases) ทั้งหมด คือสาย 4, 5 และ 6

            – นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง จะถนัดในการเกี่ยวสายขึ้น ดังนั้นจะควบคุม 3 สายล่าง (soprano)โดยที่ นิ้วชี้จะคุมสายที่ 3 นิ้วกลางจะคุมสายที่ 2 และนิ้วนางคุมสายที่ 1ส่วนนิ้วก้อยจะไม่ใช้ในการเกากีตาร์แต่อาจจะใช้ยันกับตัวกีตาร์เพื่อให้มือมั่นคงเป็นต้น

            แต่ทั้งนี้ไม่ใช่กฎตายตัวว่าคุณต้องใช้นิ้วโป้งดีดสายเบส หรือนิ้วชี้ดีดสาย 3 เสมอไปคุณอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมของเพลง แต่หลัก ๆ ก็ควรจะฝึกแบบนี้ก่อน

 

 

 

            การวางมือในท่าเตรียมพร้อมนั้นคือ

                1. วางนิ้วโป้งบนสายเบสเส้นใดเส้นหนึ่ง (ส่วนมากคือเบสของคอร์ดแรกของเพลง)

                2. วางนิ้วชี้ไว้ใต้สาย 3 เพื่อพร้อมจะเกี่ยวขึ้น

                3. วางนิ้วชี้ไว้ใต้สาย 2 เพื่อพร้อมจะเกี่ยวขึ้น

                4. วางนิ้วชี้ไว้ใต้สาย 1 เพื่อพร้อมจะเกี่ยวขึ้น

                5. นิ้วก้อยอาจจะปล่อยไว้ลอย ๆ หรือแตะไว้กับตัวกีตาร์เพื่อให้การวางนิ้วมั่นคงขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s