การตีคอร์ด

การตีคอร์ดหรือ strumming เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเล่นกีตาร์หมายถึงการดีดสายทั้ง 6 หรือบางสาย ของกีตาร์ในเวลาเดียวกันอาจจะดีดด้วยปิค หรือ นิ้วมือก็ได้ในทิศขึ้นหรือลงตามจังหวะ ซึ่งไม่ได้กำหนดว่ามีกี่แบบเพียงแต่ต้องดีดให้สอดคล้องกับจังหวะของเพลง ซึ่งในส่วนนี้ผมจะกล่าวถึงสัญลักษณ์และรูปแบบต่างๆ ในการตีคอร์ดเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้ฝึกและศึกษาการตีคอร์ดในแบบอื่นๆ ต่อไป

สัญลักษณ์ทางการตีคอร์ด

            ก่อนอื่นผมขอแนะนำสัญลักษณ์ที่ใช้ในการตีคอร์ดก่อนนะครับ ได้แก่เครื่องหมายบอกถึงจังหวะความสั้นยาวของการตีคอร์ด ซึ่งจะคล้ายกับโน๊ตสากลนั่นเองลองดูกันครับ

สัญลักษณ์ ความหมาย

เหมือนกับโน๊ตตัวกลม หรือมีค่าเป็น 4 จังหวะ (time signature 4/4)

เหมือนกับโน๊ตตัวขาวประจุด หรือมีค่าเป็น 2+1 = 3 จังหวะ

เหมือนกับโน๊ตตัวขาว หรือมีค่าเป็น 2 จังหวะ

เหมือนกับโน๊ตตัวดำ หรือมีค่าเป็น 1 จังหวะ

หรือเมื่อเขียนหลายตัวติดกัน

เหมือนกับโน๊ตเขบ็ต 1 ชั้น หรือมีค่าเป็น 1/2 จังหวะ

เป็นการดีดเสียงบอด (ดูรายละเอียดในเรื่องเทคนิคการเล่น)

           

               นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับทิศทางในการดีดกีตาร์คือการดีดขึ้นลงนั่นเอง

สัญลักษณ์ ความหมาย

ดีดลงจากสาย 6 ไปหาสาย 1ดีดขึ้นจากสาย 1 ไปหาสาย 6

            ต่อไปเรามาดูรูปแบบการตีคอร์ดแบบต่าง ๆ และลองศึกษาการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ดูนะครับ

           

แบบแรกเป็นแบบพื้นฐานก่อนนะครับ

ดีดลง 4 จังหวะ ต่อ 1 ห้อง
แบบที่สองคล้ายกับแบบแรกแต่ดีดสลับขึ้นลง
ดีดลง 1 จังหวะ สลับกับดีดขึ้น 1 จังหวะ

            ทั้ง 2 แบบข้างต้นนั้นเป็นการแสดงในแบบของระบบบรรทัด 5 เส้น ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการตีคอร์ดในรูปแบบอื่นๆ โดยแสดงในระบบ tablature บ้าง

ตัวอย่างที่ 1
ขั้นตอนการเล่น1. ดีดลงนับ 1 จังหวะ ตวัดมือขึ้นโดยไม่ต้องดีด

2.ดีดลงนับ 1/2 จังหวะตวัดมือดีดขึ้นนับ 1 จังหวะ ตวัดมือลงโดยไม่ต้องดีด

3. ดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

4. ดีดลงนับ 1 จังหวะ รวมทั้งสิ้น 4 จังหวะ

ตัวอย่างที่ 2
ขั้นตอนการเล่น1. ดีดลงนับ 1 จังหวะ

2. ดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

3. ดีดลงนับ 1/2 จังหวะ

4. รวมทั้งสิ้น 2 จังหวะ

ตัวอย่างที่ 3
ขั้นตอนการเล่น1. ดีดลงนับ 1 จังหวะ ตวัดมือขึ้นโดยไม่ดีด

2. ดีดลงนับ 1/2 จังหวะ และดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

3. ดีดลงนับ 1/2 จังหวะ และดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

4. ดีดลงนับ 1/2 จังหวะ และดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

5. รวมทั้งสิ้น 4 จังหวะ

ตัวอย่างที่ 4
ขั้นตอนการเล่น1. ดีดลงนับ 1/2 จังหวะ และดีดลงนับ 1/2 จังหวะ

2. ดีดลงโดยทำเสียงบอด อุดเสียงด้วยสันมือขวานับ 1/2 จังหวะ และดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

3. ดีดลงนับ 1/2 จังหวะ และดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

4. ดีดลงโดยทำเสียงบอด อุดเสียงด้วยสันมือขวานับ 1/2 จังหวะ และดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

5. รวมทั้งสิ้น 4 จังหวะ

ตัวอย่างที่ 5
ขั้นตอนการเล่น1. ดีดลงนับ 1 จังหวะ ตวัดมือขึ้นโดยไม่ต้องดีด

2.ดีดลงโดยทำเสียงบอด อุดเสียงด้วยสันมือขวานับ 1/2 จังหวะ

3. ดีดขึ้นนับ 1 จังหวะ ตวัดมือลงโดยไม่ต้องดีด

4. ดีดขึ้นนับ 1/2 จังหวะ

5. ดีดลงโดยทำเสียงบอด อุดเสียงด้วยสันมือขวานับ 1/2

6. ดีดขึ้นนับ 1/2  จังหวะ รวมทั้งสิ้น 4 จังหวะ

            เวลานับให้นับ 1- และ – 2 -และ …..นะครับ ลองฝึกดูหัดจากช้าๆ ก่อนสักพักคุณจะคล่องเองแหละครับแรกๆ อาจจะรู้สึกเก้งๆ ก้างๆ บ้าง อย่าเพิ่งท้อก็แล้วกัน

            นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้วคุณสามารถจะสร้าง pattern การตีคอร์ดได้เองโดยให้เข้ากับจังหวะของเพลงนั้นๆ และคุณสามารถหารูปแบบการตีคอร์ดอื่นๆ ได้จากการฟังเพลงและแกะเพลงให้มาก ๆ หวังว่าเพื่อน ๆ คงจะพอเข้าใจและรู้จักกับการตีคอร์ดมากขึ้นนะครับ ดังนั้นต่อไปเราจะเริ่มฝึกการเกา…กีตาร์ที่หลายๆ คนชอบมากกัน

หมายเหตุ : เครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเล่นเหมือนกับห้องก่อนหน้านี้ ก็คือเล่นแบบเดียวกันกับห้องที่แล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s